HELSENORGE

Informasjon til pasienter og besøkende om koronatiltak

Det er iverksatt tiltak som skal sikre godt smittevern med tanke på koronaviruset, inkludert de nye virusvariantene.

Pasienter og besøkende

Det er viktig at alle pasienter og besøkende leser gjennom følgende spørsmål om risiko for koronavirussmitte før de møter på Solli DPS.

Spørsmål
1. Har du fått påvist koronavirus-smitte (Covid-19) eller venter du på prøvesvar?
2. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (Covid-19) siste 10 dager?
3. Har du vært i utlandet siste 10 dager?

4. Har du hatt ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 10 dager?

- Feber
- Hoste

- Tung pust
- Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*
- Nedsatt lukte- og/eller smakssans*
- Muskelverk*

- Sår hals*
- Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*

Dersom du kan svare nei på alle spørsmålene før oppmøte, kan du møte som avtalt på Solli DPS og henvende deg i hovedresepsjonen ved inngang C.


Dersom du kan svare ja på ett eller flere av disse spørsmålene, ber vi deg om å ringe resepsjonen på tlf. 55 61 82 00 for videre avklaring. Det vil være mulig å ha behandlingstimer digitalt dersom du ikke kan møte på Solli DPS.

Ellers minner vi om generelle smittevernråd for pasienter og besøkende:

  • Hold 2 meter avstand på Solli DPS
    • Dersom det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand skal både ansatte, pasienter og besøkende bruke munnbind.
  • Vask hendene ofte og grundig
  • Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller nærkontakt av noen som er koronasmittet – bli hjemme.