Helsenorge

Informasjon om koronavirus til pasienter og pårørende

På bakgrunn av det pågående utbruddet av koronavirus har vi ved Solli DPS gjort noen endringer knyttet til oppmøte som vil kunne påvirke deg som skal møte i vår poliklinikk.

Endringene er gjort i tråd med føringer som kommer fra helsemyndighetene om at det er ønskelig å redusere reising/transport og direkte kontakt mellom personer.

Spørsmål ved oppmøte
Møter du opp til avtalt time på Solli DPS skal du henvende deg i luken i hovedresepsjonen, Bygg C. Her vil du bli stilt følgende spørsmål:

1. Har du fått påvist koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?
2. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (covid-19) siste 10 dager?
3. Har du vært i utlandet siste 10 dager?
4. Har du hatt ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 10 dager?
- Feber
- Hoste
- Tung pust
- Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*
- Nedsatt lukte- og/eller smakssans*
- Muskelverk*
- Sår hals*
- Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*
- Smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast eller diare*

* Slike symptomer som er av kort varighet (mindre enn 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid vektlegges ikke. Det samme gjelder forverring av kroniske symptomer.

Svarer du nei på alle spørsmålene kan du sitte ned og vente. Dersom du svarer ja på noen av spørsmålene skal du vente utenfor bygget på din behandler og dere drøfter videre oppfølging. Dette gjøres for å ivareta nødvendige smittevernrutiner, og samtidig vil vi sikre at alle vil få god faglig oppfølging i denne perioden.

Avstand
på Solli DPS holder vi 2 meter avstand til hverandre. Det finnes noen unntak fra dette, som ved noen typer undersøkelser, og gjeldende retningslinjer for smittevern blir da fulgt.

 

Solli DPS følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet, utfyllende informasjon om dette kan en finne på www.fhi.no og på www.helsenorge.no.