Informasjon om koronavirus til pasienter og pårørende

På bakgrunn av det pågående utbruddet av koronavirus har vi ved Solli DPS gjort noen endringer knyttet til oppmøte som vil kunne påvirke deg som skal møte i vår poliklinikk.

Endringene er gjort i tråd med føringer som kommer fra helsemyndighetene om at det er ønskelig å redusere reising/transport og direkte kontakt mellom personer.


Møter du opp til avtalt time på Solli DPS skal du henvende deg til adgangskontrollen ved Hovedinngangen i Bygg C. Her vil du bli stilt følgende spørsmål:

1. Har du fått påvist koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?
2. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (covid-19) siste 2 uker?
3. Har du vært i utlandet siste 2 uker?
4. Har du hatt ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 2 uker?
- Feber
- Hoste
- Tung pust
- Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*
- Nedsatt lukte- og/eller smakssans*
- Muskelverk*
- Sår hals*
- Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*
- Smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast eller diare*

* Slike symptomer som er av kort varighet (mindre enn 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid vektlegges ikke. Det samme gjelder forverring av kroniske symptomer.

Svarer du nei på alle spørsmålene slippes du inn i bygget og du henvender deg da i luken. Dersom du svarer ja på noen av de spørsmålene vil du bli møtt utenfor bygget av din behandler og dere drøfter videre oppfølging. Dette gjøres for å ivareta nødvendige smittevernrutiner, og samtidig vil vi sikre at alle vil få god faglig oppfølging i denne perioden.

Solli DPS følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet, utfyllende informasjon om dette kan en finne på www.fhi.no og på www.helsenorge.no.