Informasjon om koronavirus til pasienter og pårørende

På bakgrunn av det pågående utbruddet av koronavirus har vi ved Solli DPS gjort noen endringer knyttet til kontaktform og oppmøte som vil kunne påvirke deg som skal møte i vår poliklinikk.

 

Endringene er gjort i tråd med føringer som kommer fra helsemyndighetene om at det er ønskelig å redusere reising/transport og direkte kontakt mellom personer.


Vi vil derfor ta kontakt med de pasientene som har timeavtaler hos oss og drøfte om oppfølging i en periode kan foregå på telefon eller gjennom videosamtaler. Dersom du har blitt oppringt av et ukjent nummer kan det være vi på Solli DPS som har forsøkt å nå deg. Hvis du ikke hadde muligheten til å ta telefonen, vil vi forsøke å kontakte deg igjen. Vi fortsetter å vurdere henvisninger som kommer til oss på vanlig måte, og akuttimer blir tilbudt samme dag ved behov.


Møter du opp til avtalt time på Solli DPS skal du henvende deg til adgangskontrollen ved Hovedinngangen i Bygg C. Her vil du bli stilt følgende fire spørsmål:

  1. Har du vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene?
  2. Har du vært i kontakt med en person som har fått påvist koronasmitte?
  3. Har du selv influensasymptom slik som feber, kraftig hoste, tung pust, sår hals eller forkjølelse?
  4. Har du helseproblem som gjør at du er ekstra utsatt for konsekvensene av en eventuell koronasmitte?
Svarer du nei på alle spørsmålene slippes du inn i bygget og du henvender deg da i luken. Dersom du svarer ja på noen av de spørsmålene vil du bli møtt utenfor bygget av din behandler og dere drøfter videre oppfølging. Dette gjøres for å ivareta nødvendige smittevernrutiner, og samtidig vil vi sikre at alle vil få god faglig oppfølging i denne perioden.

Solli DPS følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet, utfyllende informasjon om dette kan en finne på www.fhi.no og på www.helsenorge.no.