HELSENORGE

Informasjon om besøk på Solli DPS

Alle besøkende er velkomne på Solli DPS, og vi tar forhåndsregler for å sikre at alle er trygge. 

korona

Dersom du ønsker å besøke noen som er inneliggende på vår døgnavdeling tar du kontakt med aktuell avdeling i forkant på tlf. 55 61 82 00.

Alle som kommer på besøk på Solli DPS skal skrive seg opp i en besøksprotokoll som vil bli brukt ved eventuell smittesporing.

Vi anbefaler inneliggende pasienter å ta imot besøk utendørs, men det er også mulig å ha besøk på pasientrom.

Spørsmål om risiko for koronasmitte

Alle som møter på Solli DPS blir stilt følgende spørsmål om risiko for koronasmitte:

1. Har du fått påvist koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?

 2. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (covid-19) siste 10 dager?

 3. Har du vært i utlandet siste 10 dager?
     Har du vært på Østlandet siste 10 dager?

 4. Har du hatt ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 10 dager?

 - Feber
 - Hoste
 - Tung pust
 - Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*
 - Nedsatt lukte- og/eller smakssans*
 - Muskelverk*
 - Sår hals*
 - Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*
 - Smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast eller diare*

* Slike symptomer som er av kort varighet (mindre enn 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid vektlegges ikke. Det samme gjelder forverring av kroniske symptomer.

 

Solli DPS følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet, utfyllende informasjon om dette kan en finne på www.fhi.no og på www.helsenorge.no.