Informasjon om besøk på Solli DPS

Under Koronavirusepidemien har vi hatt strenge rutiner for smittevern for å hindre at du som pasient, pårørende eller samarbeidspartner hos oss blir smittet eller kan smitte andre i våre lokaler. Nå er epidemien under kontroll i Norge og vi som andre helseforetak endrer i den forbindelse på rutinene for besøksforbud.

korona

Samtidig som vi anbefaler inneliggende pasienter å ta imot besøk utendørs så er det nå også mulighet for å ta imot besøk inne på pasientrom etter klare føringer. Vi har fremdeles smittevern i fokus og er pliktige til å delta i smittesporing om det skulle blir aktuelt. Dersom du ønsker å besøke noen som er inneliggende på vår døgnavdeling tar du kontakt med aktuell avdeling i forkant på tlf. 55 61 82 00.

INFORMASJON OM TIMEAVTALE

Dersom du de siste 10 dager har vært i område med vedvarende spredning av koronavirus (covid-19), vært i nærkontakt med personer som er smittet eller du selv har symptomer på covid-19 ønsker vi at du kontakter oss på tlf. 55 61 82 00 i forkant av timen din.

Dersom du har poliklinisk time hos oss og ønsker følge til din konsultasjon er det mulig.

Når du kommer til time hos oss henvender du deg i hovedekspedisjonen i bygg C. Her vil du bli stilt følgende spørsmål:

1. Har du fått påvist koronavirus-smitte (covid-19) eller venter du på prøvesvar?

 2. Har du vært i nærkontakt med person med koronavirus-smitte (covid-19) siste 10 dager?

 3. Har du vært i utlandet siste 10 dager?

 4. Har du hatt ett eller flere av symptomene nedenfor nyoppstått siste 10 dager?

 - Feber

 - Hoste

 - Tung pust

 - Hodepine med samtidig sykdomsfølelse eller slapphet*

 - Nedsatt lukte- og/eller smakssans*

 - Muskelverk*

 - Sår hals*

 - Rennende/tett nese eller nysing (forkjølelsessymptomer)*

 - Smerter i øvre del av magen, kvalme, oppkast eller diare*

 

* Slike symptomer som er av kort varighet (mindre enn 1 døgn) og mer enn tre dager tilbake i tid vektlegges ikke. Det samme gjelder forverring av kroniske symptomer.

 

Svarer du nei på alle spørsmålene kan du sitte ned og vente på din behandler. Dersom du svarer ja på ett eller flere av de spørsmålene vil din behandler møte deg utenfor bygget og dere drøfter videre oppfølging. Dette gjøres for å ivareta nødvendige smittevernrutiner, og samtidig vil vi sikre at alle vil få god faglig oppfølging i denne perioden.

 

Solli DPS følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet, utfyllende informasjon om dette kan en finne på www.fhi.no og på www.helsenorge.no.