Fra og med 12. mars kl. 18.00 er det innført adgangskontroll i alle helseinstitusjoner

Vær vennlig og registrer din ankomst i resepsjonen i bygg C.
Inngangsdøren vil være låst til enhver tid og du må trykke på ringeklokken for å oppnå kontakt med oss.

Før du slipper inn i bygget vårt, vil du bli stilt følgende fire spørsmål:

  1. Har du vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene?
  2. Har du vært i nærkontakt med personer du vet har fått påvist Korona-smitte?
  3. Har du influensalignende symptom, slik som feber, kraftig hoste, tung pust, sår hals eller forkjølelse?
  4. Er du for tiden i Korona-karantene?

Dersom du kan svare nei på alle spørsmålene vil du slippe inn i bygget. Dersom du svarer ja på ett eller flere spørsmål må du vente ute til ytterligere beskjed blir gitt.

Det er mulig at det blir noe kø utenfor og vi ber om du holder minst 2 meters avstand til nærmeste person.

Det er innført besøksforbud til våre inneliggende pasienter, ta kontakt med aktuell avdeling for ytterligere informasjon om ønskelig.

Vi ber om forståelse for at vi må beskytte våre pasienter og ansatte mot smitte og beklager de ulempene dette medfører.