HELSENORGE

Folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord

Her er en folkeopplysingskampanje for å forebygge selvmord: Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv.

 


- Med en folkeopplysingskampanje ønsker vi å øke kunnskapen og åpenheten om selvmordsatferd, og senke terskelen for å snakke om tankene mange kan ha – og søke hjelp, sier kommunikasjonsdirektør Bente Aae i det regionale helseforetaket Helse Vest.

Bakgrunnen for kampanjen er at selvmord er et stort folkehelseproblem, og at det i Norge dør 550-600 menneske av selvmord hvert år. Det blir antatt at mellom 3 500 og 7 500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv.

En registerstudie viste at 62 prosent av de som tar selvmord ikkje har vært i kontakt med psykisk helsevern i løpet av det siste året før de tok selvmord, og at 70 prosent har vært i kontakt med fastlegen uker og siste måneder før, men ikke snakket om selvmordstanker.

Budskapen blir presentert på boards (utendørsplakater) i bybildet, nettannonsering og i sosiale medium i kampanjeperioden.
- I en slik kampanje er det viktig å formidle hvor det er hjelp å få. Her følger Helse Vest anbefalingene til Nasjonalt senter for forskning og selvmordsforebygging og helsenorge.no, sier Aae.

Fastlege, helsesøster på skolen eller på helsestasjonen, psykolog, psykisk helse- og rustjeneste, legevakt eller psykososialt kriseteam i kommunen er første hjelpeinstans.

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv

Både fastlegen og psykolog i kommunen kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS) dersom det er behov for det.

En rekke organisasjonar er involverte i arbeidet med forebygging av selvmord. Enkelte av de har støttegrupper og hjelpetelefoner:

  • Ved akutte situasjonar, ring legevakten på 116 117
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Ved livstruende situasjoner ring nødnummer 113
  • helsenorge.no – side om selvmord og selvmordstanker

For råd og rettleding viser vi til nettsiden Helse Vest har utarbeidet: 

helse-vest.no/selvmord

Se nyhet: Digitalt treningsprogram for selvmordsforebygging for behandlere