HELSENORGE
Fagdag: Personlighet og personlighetsforstyrrelse

Fagdag: Personlighet og personlighetsforstyrrelse som var i juni

Formålet med kurset er en innføring i en moderne og overordnet personlighetsteori som kan reorganisere den kunnskapen vi allerede har og formulere dette i et forståelig og anvendelig språk.


Grunnet meget stor pågang på fagdag 25.04.19, arrangerer vi også en helt tilsvarende fagdag 13.06.19

Åpne plakat

Personlighet angår alle. Det handler om å forstå seg selv og andre og om sosialt samspill. Moderne samfunn krever en moderne og kunnskapsbasert personlighetsteori som kan korrigere tidligere overleverte feilaktige forestillinger. Dette er spesielt viktig for utdannelse av yrkesgrupper som har med mennesker å gjøre.

Kurset vil gi en innføring i personlighetens tre hovedkomponenter og hvordan de bygger på hverandre. Disse komponentene er temperament, tilknytning og selvbevissthet (mentalisering). Kurset vil videre belyse personlighetsforstyrrelser og terapeutiske implikasjoner.

Velkommen til fagdag!

For påmelding (innenfor Helse Vest)

For påmelding (eksterne; f. eks kommuner)

Når du er kommet inn i Læringsportalen velger du kurskatalog fra menyen øverst og søk opp kurset. Søk etter "Solli DPS" for å kun få opp våre kurs.

For bruksanvisning trykk her