Fagdag: Oppdatert kunnskap fra rusfeltet 5. desember

Fagdag om rusproblematikk knyttet opp mot trender, ungdom, kartlegging/behandling, brukerperspektiv og kjønnsforskjeller.

 
Trykk her for fullversjon av plakat

Den ble avholdt 5. desember i auditoriet.