Fagdag: Kognitiv terapi ved psykose

Velkommen til fagdag om Kognitiv terapi ved psykose. Den blir avholdt i Solli DPS sitt auditorium den 31. januar fra kl. 08:30 til 15:30.

Trykk her for hele programmet i pdf-format

​Forskning viser at for pasienter med psykoselidelser er kognitiv terapi nyttig for å lære strategier slik at de blir mindre plaget av symptomene - og får bedre mestring og livskvalitet. De nasjonale retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykoselidelser anbefaler derfor at pasienter med psykosesymptomer bør få tilbud om kognitiv terapi. Velkommen til fagdag!

For påmelding (innenfor Helse Vest)

For påmelding (eksterne; f. eks kommuner)

Når du er kommet inn i Læringsportalen velger du kurskatalog fra menyen øverst og søk opp kurset. Søk etter "Solli DPS" for å kun få opp våre kurs.

For bruksanvisning trykk her