Fagdag: Digital halvdagssamling med tema autisme (gratis)

Velkommen til digital halvdagssamling med tema autisme arrangert av Solli DPS torsdag 11.3.21 klokken 09.00- 12.00

Fagdag

Etter påmelding får man en e-post om at man har fått plass.

Dagen før kurset mottar dere en ny e-post med lenke til stream.

​Klikk her for plakat

Klikk her for påmeldingsinformasjon

Program:

09.00: Velkommen.

09.10: Arvid Nikolai Kildahl om autisme, traumer og traumelidelser. Forståelse og forekomst.

10.00: Pause

10.15: Arvid Nikolai Kildahl om autisme, traumer og traumelidelser. Utredning og behandling.

11.00: Pause

11.15: Linda W. David om autisme og kjønnsinkongruens

 

Kildahl.png

Arvid Nikolai Kildahl er spesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider til daglig ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus. Seksjonen er en spesialavdeling som dekker Helse SørØst og blant annet har ansvar for Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse. Kildahl er i tillegg tilknyttet NevSom nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus. Kildahl er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (UiO) og har arbeidet med autisme/utviklingshemming og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten i ti år, og har i tillegg erfaring fra akuttpsykiatri, DPS og barnehabilitering. For tiden er han i ferd med å avslutte arbeidet med sin PhD ved UiO om identifisering av PTSD-symptomer hos voksne med autisme og utviklingshemming.

 

Linda_David.png

Linda W. David er psykologspesialist ved S-BUP Rikshospitalet, KID-teamet. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og snart ferdig barnepsykolog. Jobbet i KID-teamet i 3 år i klinikk kombinert med forskning. Driver et pågående forskningsprosjekt som ser nærmere på kjønnsinkongruens og autisme.