HELSENORGE

Lunsjforedrag med Didrik Heggdal

I anledning Fremtidens DPS-prosjektet inviterte vi til lunsjforedrag med Didrik Heggdal for å høre hans visjon for Fremtidens DPS og hvilke erfaringer de har gjort seg i BET. 

Didrik Heggdal er psykologspesialist og har bygget opp Basal eksponeringsterapi (BET)-seksjonen på Blakstad sykehus i Vestre Viken.​

BET tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer, som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten. De er anerkjent internasjonalt av WHO, Europarådet og FN for sitt bidrag til tvangsreduserende og medisinfri behandling.

Til tross for å jobbe med de dårligste pasientene, har BET tilnærmet ingen bruk av tvang, har ikke hatt suicid, og opererer med 40 % lavere ressursbruk enn tilsvarende enheter.

Didrik snakket om at vi i fremtiden vil fokusere på
  • Å skape andre ordens forandring
  • Forebygging
  • Spesifikke, transdiagnostiske tilnærminger
  • Kunnskapsbasert opplæring av helsepersonell

Opptak fra lunsjforedrag​​ Se presentasjonen her

Om Fremtidens DPS

Fremtidens DPS-prosjektet  i Helse Bergen jobber med å utforme hvordan DPS-ene skal se ut i 2035-2050. Fremtidens DPS skal være tilgjengelig, tilby riktig hjelp på riktig sted, være hensiktsmessig spesialisert og integrere behandling for psykisk helse, rus og somatikk.​

I den anledning inviterer vi visjonære foredragsholdere som tenker nytt, annerledes og gjerne radikalt, om organisering av psykisk helsevern. Vi ønsker at dette skal inspirere og gi muligheten til å tenke nytt om hvordan vi kan organisere oss​ for å skape et best mulig behandlingstilbud.