Fagdag: Aldring og psykisk helse

​I forbindelse med at Solli DPS har et overordnet fokus på aldring og psykisk helse, arrangerer vi en fagdag 21.november 2019. Fagdagen er med sitt fokus ment å treffe allmennleger, samt helsepersonell som jobber med psykiske helsetjenester i kommune -og spesialisthelsetjenesten.

Vi er stolte over å kunne presentere dyktige nasjonale og internasjonale kapasiteter på sine fagfelt!

Innledningsvis vil Asbjørn Kristoffersen, journalist og pensjonist i BT, se på aldring med skråblikk. Videre vil psykologspesialist Linn-Heidi Lunde fra UiB snakke om alkoholbruk i andre halvdel av livet. Spesialkonsulent Gudrun Austad fra RVTS vil snakke om aldring, selvmord og selvmordsrisiko. Fysioterapeut Trygve Endal fra Solli DPS skal ha et foredrag om hvordan tilpasse trening til eldre personer og pasienter. Videre vil førsteamanuensis Elisabeth Flo fra UiB snakke om søvn, og søvn og aldring.
Sist men ikke minst er vi glad for at professor Kenneth Laidlaw fra Universitetet i Exeter kommer til oss for å ha et foredrag om CBT for pasienter i andre halvdel av livet. Laidlaw kommer også til å ha en workshop i etterkant av fagdagen (NB! Egen påmelding).

Kurset er søkt godkjent hos Legeforeningen, Psykologforeningen, Sykepleierforbundet, Fysioterapeutforbundet og Ergoterapeutforbundet.

Se plakat for mer informasjon om program, foredragsholdere og påmeldingsinformasjon.Vel møtt!

Info om påmelding til fagdag og workshop vises under.