Publikasjoner

Nærmere presentasjon av utvalgte publikasjoner

Nye publikasjoner 2018

*eMeistring og internett-behandling
Anders Hovland er medforfatter på en ny artikkel om eMeistring og internett-behandling. Artikkelen beskriver hvilke typer klinikker som tilbyr slik behandling, forholdet til eksisterende helsetjenester, prosedyrer for henvisning, vurdering, behandling, pasienter og utfall av ICBT klinikker i Sverige, Danmark, Norge, Canada og Australia. Solli var det første helseforetaket utenfor Helse Bergen som tok i bruk denne type internett-behandling, og er nevnt i artikkelen sammen med Sykehuset i Vestfold som også har tatt dette i bruk.

Sitering: Titov, N., Dear, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M.,Kelly Adlam;  Tine Nordgreen;   Kristin Hogstad Bruvik;   Anders Hovland;   Arne Repål;   Kim Mathiasen;   Martin Kraepelien;   Kerstin Blom;   Cecilia Svanborg;   Nils Lindefors & Viktor Kaldo (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions,13, 108-115.  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006
Lenke til artikkelen:  ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries

*Mindfulness i psykoterapi
Ny oversiktsartikkel: Jon Vøllestad har oppsummert i en ny vitenskapelig artikkel hva vi vet om det å bruke mindfulness i psykoterapi. Mindfulness er evnen til å være til stede i øyeblikket med en ikke-dømmende holdning. Nyere forskning tyder på at denne evnen kan ha mye å si for psykisk helse. Jon Vøllestad har skrevet en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Psychologist som gir en oversikt over hva vi vet om mindfulness i behandling av depresjon og angst. I dette intervjuet kan du lese mer om det.

Sitering: Vøllestad, J. (2018). Mindfulness – en gjennomgang av kunnskapsstatus og relevans for psykologisk behandling. Scandinavian Psychologist5.(e1). doi:10.15714/scandpsychol.5.e1
Lenke til artikkelen:  Mindfulness - en gjennomgang av kunnskapsstatus 

*Følelsesregulering hos personer med depresjon
Jon Vøllestad er medforfatter på en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse om følelsesregulering hos personer med depresjon med diagnosen "Major Depressive Disorder" (MDD). Oversikten og meta-analysen indikerer at individer med nåværende og gjentakende MDD har vanskeligheter med følelsesregulering
sammenlignet med personer som aldri har vært deprimert. Selv om depressive symptomer blir bedre,
kan følelsesreguleringsvansker fortsette, og kan være en medvirkende faktor for tilbakefall.

Sitering: Visted, E. V., Vøllestad, J., Nielsen, M. M. & Schanche, E. E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychology, 9, 756. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00756
Lenke til artikkelen:  Emotion Regulation in Current and Remitted Depression

Publikasjoner 2017

"En god sirkel"
Fem ansatte ved Solli har skrevet artikkelen "En god sirkel" om Circle of Security Parenting (COS-P) som er et
psykoedukativt program der målet er å hjelpe foreldre i foreldrerollen. Siden våren 2012 har Solli DPS drevet COS-P-grupper for pasientene. Tilbakemeldingene på programmet har vært positive.


Sitering: Helle, J., Boonstra, M.-J., Broch, K., Rød, B. I. & Vøllestad, J. (2017). En god sirkel. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 54(6), 546-556.
Lenke til artikkelen:  "En god sirkel" om Circle of Security Parenting (COS-P) 

*Skammens betydning for mennesker med depresjon

Nylig ble artikkelen, Risking existence: The experience and handling of depression, publisert i Journal of Clinical Nursing. I artikkelen presenteres første delstudie av avhandlingen til Marte Bygstad-Landro og er skrevet sammen med hennes veileder Tove Giske. Studien har som hensikt å få en dypere forståelse av hvordan personer diagnostisert med moderat depresjon opplever og håndterer deres liv, og om skammens betydning for mennesker med depresjon. • Studien er kvalitativ og tar i bruk Grounded Theory (GT) som metodisk tilnærming. 18 personer er intervjuet og 350 sider transkribert materiale studert etter GT prinsippet om konstant sammenlignende analyse. Resultatet av analysen ble en prosess med fire faser som gir innsikt i hvordan mennesker jobber seg gjennom en depresjon, hvilke strategier de tar i bruk, og hva som skal til for å komme videre. • Prosessen er lettfattelig og skal kunne gi rask gjenkjennelse hos behandlere så vel som pasienter.

Sitering: Bygstad-Landro, M. & Giske, T. (2017). Risking existence: The experience and handling of depression. Journal of Clinical Nursing, 27(3-4), e514-e522. doi: https://doi.org/10.1111/jocn.14056

*Behandling av psykiske lidelser hos eldre.
Anders Hovland fra Solli DPS og Inger Hilde Nordhus fra Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen skriver om et forskningsprosjekt ved Solli DPS om hvordan få bedre kunnskap om eldres psykiske helse. Artikkelen er et fagessay publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Sitering: Hovland, A. & Nordhus, I. H. (2017). Behandling av psykiske lidelser hos eldre.
Tidsskrift for Norsk Psykologforening54(1), 92-99.
Lenke til artikkelen:  Behandling av psyksiske lidelser hos eldre.


Arkiv - eldre publikasjoner

Publikasjoner 2016

Forskningsartikler:

*Mindfulness i stressreduksjon
Jon Vøllestad er medforfatter på ny studie om bruk av mindfulness i stressreduksjon hos unge voksne med angst. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Scandinavian journal of psychology og omhandler femtitre unge voksne i høyere utdanning som deltok i et standard 8-ukers MBSR-program.

Sitering: Hjeltnes, A., Molde, H., Schanche, E., Vøllestad, J., Lillebostad  Svendsen, J., Moltu, C., & Binder, P. E. (2017). An open trial of mindfulness‐based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian journal of psychology, 58(1), 80-90. doi: https://doi.org/10.1111/sjop.12342

*Effekten av fysisk aktivitet som en behandling for depresjon
Anders Hovland er medforfatter på en stor meta-analyse som omtaler 23 studier om effekten av fysisk aktivitet som en behandling for depresjon.
Sitering: Kvam, S., Kleppe, C. L.,  Nordhus, I. H. og  Hovland, A. (2016).  Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 202, 67-86. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.03.063

 

Andre publikasjoner:

*En øvelse i å være med det som er
Jon Vøllestad har skrevet en tankefull tekst om mindfulness og om hvor vanskelig det kan være å være til stede med det vi erfarer i øyeblikket.
Sitering: Vøllestad, J. (2016). En øvelse i å være med det som er. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. 12.okt. 
Lenke til artikkelen:  En øvelse i å være med det som er

*Fysisk aktivitet og depresjon
Anders Hovland er medforfatter på flere artikler og publikasjoner om fysisk aktivitet som behandling ved depresjon.

Sitering: Andersson, E.,  Hovland, A.,  Kjellman, B, Taube, J. og Martinsen, E. W. (2016). Fysisk aktivitet är lika bra som läkemedel eller samtalsterapi vid depression. IdrottsMedicin  (1), 4-7.

Sitering: Hovland, A., Martinsen, E. W., Taube, J., Andersson, E. og Kjellman, B. (2016).
Fysisk aktivitet vid ängestsyndrom. I: FYSS 2017. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
(s. 632-643). Stockholm: Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).

Sitering: Martinsen, E. W., Hovland, A.,  Kjellman, B., Taube, J. og Andersson, E. (2016)
Fysisk aktivitet vid depression. I: FYSS 2017. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
( s.362-370).  Stockholm: Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). 

Les mer om FYSS 2017 her:

Publikasjoner 2015

Andersson, E., Hovland, A., Kjellman, B., Taube, J.  og Martinsen, E. W. (2015). Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression. Läkartidningen,112(47), 1-4.
Les hele artikkelen her: Fysisk aktivitet lika bra som KBT

Hovland, A., Johansen, H., Sjøbø, T., Vøllestad, J., Nordhus, I. H., Pallesen, S., Havik, O. E., Martinsen, E.W.  og Nordgreen, T. (2015) A feasibility study on combining internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder—treatment protocol and preliminary results. Cognitive Behaviour Therapy, 44(4), 275-287

Røren, A. (2015) Inkludering av personer med alvorlig psykisk lidelse i ordinært arbeidsliv. Arbeidsgiveres perspektiver i ansettelsesprosessen. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, (3-4), 81-83.
Les hele artikkelen her: Inkludering av personer med alvorlig psykisk lidelse i ordinært arbeidsliv

Visted, E., Vøllestad, J., Nielsen, M. B. og  Nielsen, G. H. (2015) The Impact of Group-Based Mindfulness Training on Self-Reported Mindfulness: a Systematic Review and Meta-analysis. Mindfulness 6.(3),501-522.
Lenke til engelske sammendrag.

Vøllestad, J. (2015). Om tungsinn og rosiner. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.