Publikasjoner

Nærmere presentasjon av utvalgte publikasjoner


Nye publikasjoner 2019

*Behandlingsprotokollen for selve studiet i  GAD-prosjektet er nå publisert. 
GAD-prosjektet, eller Pexacog-studien som den også kalles har de siste årene fått økende nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. I fjor var prosjektet invitert til den amerikanske nasjonale konferansen for kognitiv atferdsterapi (ABCT) og Silje Stavestrand var i Washington i november og presenterte prosjektet sammen med Oda Bugge Kambestad som er studentstipendiat i prosjektet. I år har prosjektet blitt invitert til verdenskongressen for kognitiv atferdsterapi (WCBCT) i Berlin i sommer, der det vil bli presentert i et internasjonalt symposium på forbedret behandling for angst og depresjon.

        Sitering: Stavestrand, S. H., Sirevåg, K., Nordhus, I. H., Sjøbø, T., Endal, T. B., Nordahl, H. M., ... & Hovland, A.
           (2019).  Physical exercise augmented cognitive behaviour therapy for older adults with generalised 
        anxiety disorder (PEXACOG): study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 20(1), 174. 

         https://doi.org/10.1186/s13063-019-3268-9


* Hvordan integrere vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet. Anders Hovland og Trond Sjøbø har deltatt i en mulighetsstudie sammen med forskere fra Høgskulen på Vestlandet for å evaluere mulighet for å integrere vestibulær rehabilitering og kognitiv atferdsterapi (VR-CBT) for personer med vedvarende svimmelhet i primærhelsetjenesten.

          Sitering:  Kristiansen, L., Magnussen, L. H., Juul-Kristensen, B., Mæland, S., Nordahl, S. H. G., Hovland, A.,
          Sjøbø, T. & Wilhelmsen, K. T. (2019). Feasibility of integrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour
          therapy for people with persistent dizziness. Pilot and Feasibility Studies, 5(1), 69. 
          https://doi.org/10.1186/s40814-019-0452-3

P

*eMeistring og internett-behandling
Anders Hovland er medforfatter på en ny artikkel om eMeistring og internett-behandling. Artikkelen beskriver hvilke typer klinikker som tilbyr slik behandling, forholdet til eksisterende helsetjenester, prosedyrer for henvisning, vurdering, behandling, pasienter og utfall av ICBT klinikker i Sverige, Danmark, Norge, Canada og Australia. Solli var det første helseforetaket utenfor Helse Bergen som tok i bruk denne type internett-behandling, og er nevnt i artikkelen sammen med Sykehuset i Vestfold som også har tatt dette i bruk.

Sitering: Titov, N., Dear, B., Nielssen, O., Staples, L., Hadjistavropoulos, H., Nugent, M.,Kelly Adlam;  Tine Nordgreen;   Kristin Hogstad Bruvik;   Anders Hovland;   Arne Repål;   Kim Mathiasen;   Martin Kraepelien;   Kerstin Blom;   Cecilia Svanborg;   Nils Lindefors & Viktor Kaldo (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions,13, 108-115.  https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.07.006
Lenke til artikkelen:  ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries

*Mindfulness i psykoterapi
Ny oversiktsartikkel: Jon Vøllestad har oppsummert i en ny vitenskapelig artikkel hva vi vet om det å bruke mindfulness i psykoterapi. Mindfulness er evnen til å være til stede i øyeblikket med en ikke-dømmende holdning. Nyere forskning tyder på at denne evnen kan ha mye å si for psykisk helse. Jon Vøllestad har skrevet en artikkel i tidsskriftet Scandinavian Psychologist som gir en oversikt over hva vi vet om mindfulness i behandling av depresjon og angst. I dette intervjuet kan du lese mer om det.

Sitering: Vøllestad, J. (2018). Mindfulness – en gjennomgang av kunnskapsstatus og relevans for psykologisk behandling. Scandinavian Psychologist5.(e1). doi:10.15714/scandpsychol.5.e1
Lenke til artikkelen:  Mindfulness - en gjennomgang av kunnskapsstatus 

*Følelsesregulering hos personer med depresjon
Jon Vøllestad er medforfatter på en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse om følelsesregulering hos personer med depresjon med diagnosen "Major Depressive Disorder" (MDD). Oversikten og meta-analysen indikerer at individer med nåværende og gjentakende MDD har vanskeligheter med følelsesregulering
sammenlignet med personer som aldri har vært deprimert. Selv om depressive symptomer blir bedre,
kan følelsesreguleringsvansker fortsette, og kan være en medvirkende faktor for tilbakefall.

Sitering: Visted, E. V., Vøllestad, J., Nielsen, M. M. & Schanche, E. E. (2018). Emotion Regulation in Current and Remitted Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychology, 9, 756. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00756
Lenke til artikkelen:  Emotion Regulation in Current and Remitted Depression


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.