HELSENORGE

Workshop i selvmordsforebygging

Solli DPS inviterer til workshop i selvmordsforebygging 01.02.2023

Workshop i selvmordsforebygging 1. februar 2023 program

Solli DPS inviterer fagfolk/ brukerrepresentanter fra primær- og spesialisthelsetjenesten til å drøfte utfordrende pasientkasus og finne løsninger i fellesskap. Det blir arbeid i smågrupper gjennom dagen. Sluttproduktet skal bli skriftlige pasientkasus og simuleringsoppgaver som kan brukes i nasjonal opplæring i selvmordsforebygging for helsepersonell.

For påmelding (eksterne; f. eks kommuner)For påmelding (innenfor Helse Vest)For bruksanvisning trykk herFant du det du lette etter?