HELSENORGE

Deltagelse i behandlingsstudie

Er du mellom 60 og 75 år og plages av bekymringsangst?

logo

Generalisert angstlidelse rammer 5-10% av alle mennesker i løpet av livet. Personer med generalisert angst plages av at de bekymrer seg svært mye, noe som reduserer både livskvalitet og evne til å fungere godt i hverdagen.

Generalisert angst er den vanligste angstlidelsen blant eldre. Vanlige symptomer er uro, muskelspenninger, irritasjon, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

Ved Solli DPS gjennomfører vi nå en behandlingsstudie i samarbeid med Universitetet i Bergen. Målet er å utvikle bedre behandling for personer i alderen 60-75 år som lider under generalisert angstlidelse. Alle som deltar i studien vil motta anbefalt behandling. Dersom dette kan være aktuelt for deg, kan du ta kontakt for å få mer informasjon. Du kan også ta med denne annonsen til din fastlege og drøfte med denne om dette kan være aktuelt for deg.

Kontakt:
Kristine Sirevåg og Silje Haukenes Stavestrand
Telefon: 400 38 807 i kontortid 08:30 – 15:00
Fortløpende vurdering, behandlingsoppstart vår 2022.
Du kan lese mer om studien på solli.no

Fant du det du lette etter?