HELSENORGE
Solli DPS

Videregruppe

Videregruppen består av samtalegruppe og oppsøking av ulike aktivitetstilbud utenfor DPS-et. Samtalene brukes til refleksjon rundt ulike temaer med fokus på mestring her og nå.

Innledning

Videregruppen er åpen for pasienter ved Solli DPS, som ønsker å få hjelp til å etablere seg ute med f.eks aktiviteter, kurs, jobb etc, samt hjelp i kontakt / samhandling med NAV eller kommunale tjenester. Behandling gis i gruppe med inntil 8 pasienter i hver gruppe, kontinuerlig inntak. Varighet inntil 12 uker med forpliktende stabilt oppmøte tirsdager og torsdager. Gruppeledere er psykologspesialist og psykiatriske sykepleiere.

Før

Kort henvisning fra hovedbehandler, deretter vurderingssamtale med gruppeledere.

Under

Tirsdager: samtalegruppe med hovedvekt på salutogen tilnærming, med fokus på den enkeltes ressurser og ferdigheter i samspill med omgivelsene. Vi bruker også element fra andre anerkjente behandlingstilnærmelser.

Torsdager: Oppsøke / utføre aktiviteter ut av huset, turer eller oppsøking av ulike aktiviteter. I felleskap finne aktiviteter som gir mening, og videre gi økt mestring og trivsel for den enkelte.

Under forløpet jobbe med spesifikk målsetting sammen med primærkontakt.

Etter

Pasienten får tilbud om inntil tre individuelle samtaler med sin primærkontakt.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?