HELSENORGE

Psykomotorisk fysioterapi - gruppe

Psykomotorisk gruppe passer for deltakere som ønsker kunnskap og forståelse for kroppslige symptomer og funksjon.

Innledning

Det undervises om sammenhenger mellom livsbelastninger, psykiske lidelser og kroppslige symptom. Det arbeides praktisk med enkle øvelser og teknikker for å påvirke kroppslig funksjon og smerter, og bidra til symptomlette. Deltakerne vil lære seg øvelser for å påvirke sin fysiske og psykiske tilstand. Gruppen er ledet av fysioterapeut med PMF-kompetanse. Varighet 12 uker, 1 samling (1 ½ time) per uke.

Før

Under

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?