HELSENORGE

Om barn

Det er viktig at også barn og unge av foreldre og voksne søsken med psykiske lidelser får tilbud om oppfølging.

​Når foreldre eller voksne søsken har psykiske vansker kan dette påvirke barn på ulike måter. Helsepersonell har plikt til å gi mindreårige barn nødvendig informasjon og oppfølging. Alle avdelingene ved Solli DPS har eget personell med ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn av pasientene.


Terskelen skal være lav for at helsepersonell skal undersøke hva slags behov barn som pårørende har for informasjon og oppfølging. Barn har ofte behov for informasjon og nødvendig oppfølging for å forstå hva som skjer, for å kjenne seg trygge og være inkludert, og for å få hjelp til å mestre situasjonen de lever i. Informasjonens innhold og form skal tilpasses alderen og modenheten til barna.
Dersom det sammen med foreldrene vurderes som hensiktsmessig å involvere barna blir det gitt tilbud om samtale.


Ved døgnavdeling får alle barn i alderen 5 til 18 år, via pasienten tilbud om samtale med barneansvarlig for å få informasjon om Solli DPS, sykdommen, og samtale om hvordan det kan være å være barn når en forelder eller voksen søster eller bror er psykisk syk.

Fant du det du lette etter?