HELSENORGE

Angst- og depresjonsgruppe

Angst- og depresjonsgruppen jobber med faktorer og prosesser som er felles for ulike diagnoser, og gir spisset behandling for disse.

Innledning

Behandlingen er tuftet på kognitiv adferdsterapi, ekstra vektlegging av emosjoner og emosjonsregulering. Viktige elementer er eksponering og mindfulness-øvelser. 15 uker med en sesjon i uken på 2,5 t.

Før

Under

Etter

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?